Den s traktorem Deutz Fahr 1145 TTV

Plynulé převodovky pronikají stále razantněji do výbavy moderních traktorů a vypadá to, že každá značka bude mít brzy technologii plynulého pojezdu v některé ze svých modelových řad. Tak je tomu i v případě Deutz Fahru, který má v nabídce řadu TTV s plynulou převodovkou s označením ZF Eccom.V modelové řadě TTV jsou tři typy a sice Agrotron 1130, 1145 a 1160. Co se týče výkonů první disponuje 125 k( 92 kW), druhý 140 k (103 kW) a třetí 155 k (110 kW) jmenovitého výkonu. V ČR zatím jezdí jedno „týtývýčko“ a sice model 1145 TTV jenž je nyní ve vlastnictví zemědělské společnosti MAMIAM hospodařící na 1400 ha v okolí Slušovic. Zde jsem měl možnost si jej prohlédnout a chvíli si s ním i zajezdit. Tentokrát sice nešlo o několikahodinové ježdění, avšak poznatků jsme při něm získali tolik, že bez problému vydaly na tak obsáhlý materiál jakým je Den s.
Ještě než se pustím do technického popisu nemohu si odpustit základní dojem z nového traktoru, který byl velmi pozitivní a to především z pohledu ovládání. Deutz Fahr TTV to je totiž něco mezi Fendtem Vario a Casem IH CVX. Proč? Protože nabízí dvě volby režimu jízdy a to jednak prostřednictvím joysticku, či chcete-li pojezdové páky, a nebo prostřednictvím plynového pedálu, který se v tomto režimu chová jako pojezdový. Ale o tom až dále.

Motor
Pohonnou jednotkou traktoru je přeplňovaný vodou chlazený řadový šestiválec Deutz BF6M1013E se zdvihovým objemem 7,15 a jmenovitým výkonem již zmíněných 103 kW (140 k). Jmenovitý výkon je dosahován při otáčkách 2300 min-1, maximální výkon je o čtyři kilowatty vyšší a je k dispozici při otáčkách mezi 2000 a 2100 min-1 (viz graf).
Otáčky mezi 1800 min-1 a 2300 min-1 jsou proto výrobcem označovány jako oblast konstantního výkonu. Točivý moment dosahuje svého vrcholu při otáčkách 1380 - 1750min-1 (556 Nm) a disponuje převýšením 32 %. Od 1380ot/min motor poskytuje 137 Ps a více. Nejnižší měrná spotřeba paliva má hodnotu 209 g/kWh a je dosahována přibližně při 1500 min-1.
Motor má mezichladič stlačeného vzduchu a vysokotlakou, elektronicky řízenou vstřikovací soustavu Bosch osazenou samostatnými vstřikovacími jednotkami, jenž jsou se vstřikovači spojeny krátkým vysokotlakým potrubím. Díky této technologii se dosahuje vysokých vstřikovacích tlaků (až 140 MPa), což přispívá k lepšímu rozprášení paliva a tím i lepšímu prohoření. Výsledkem je vyšší účinnost a nižší emise motoru (motor splňuje normu Euro 3).
Vstřikovací jednotky jsou ovládány přes vačkový hřídel jenž je poháněn přímo od setrvačníku motoru. S ohledem na tento systém vstřikování nechybí chladič paliva. V sání je zařazen klasický suchý papírový filtr s dvoustupňovou vložkou a doplněný injektorem do výfukového potrubí, který odsává část nečistot. Ve standardu je vzduchový kompresor a klimatizace.
Chladiče provozních kapalin jsou umístěny v jednom bloku a jedná se o chladič kapaliny motoru, stlačeného vzduchu, paliva, převodového oleje a samozřejmě o výparník klimatizace.

Převodovka
Plynulá převodovka ZF Eccom je podobné koncepce jako převodovka Case IH CVX. To znamená, že tak jako všechny plynulé převodovky spojuje mechanickou a hydrostatickou větev pojezdu, přičemž v mechanické části jsou pomocí lamelových spojek řazeny čtyři stupně pod zatížením. Stejným prvkem je též vysoký podíl mechanického přenosu, který činí minimálně 70 a maximálně 100 % a také to, že hydrogenerátory jsou ve středním rozsahu daného převodového stupně ve vodorovné poloze a tudíž je celý výkon přenášen mechanickou větví.
Jak to vypadá při ovládání?
Stejně tak jako u Case IH CVX tak u Detz Farhra TTV není řazení rychlostních stupňů znatelné a celý traktor tak zrychluje i zpomaluje zcela plynule. Jak již bylo zmíněno, je možné jezdit ve dvou režimech.

Manuální režim
Při tomto způsobu jízdy se plynovým pedálem (nožní, ruční plyn) mění otáčky motoru, přičemž rychlost je regulována pákou pojezdu (systém Fendt). Nejprve je třeba stisknout aktivační tlačítko na přední straně páky (bezpečnostní funkce) a stlačením páky vpřed traktor zrychluje vpřed nebo vzad, podle toho jaký směr jízdy byl zvolen červenými tlačítky na hlavici páky.
Přitažením páky dozadu traktor zpomaluje a pokud se páka podrží v koncové poloze traktor se zastaví a to i ve svahu (je bržděn prostřednictvím hydrostatu převodovky). Pro reverzaci stačí přepínat červená tlačítka na páce. Traktor se pak plynule rozjíždí na opačnou stranu a to vždy stejnou rychlostí jaká je pákou navolena. Zajímavé je to, že pokud je páka v koncové poloze (není tlačena směrem dozadu) traktor se pohybuje rychlostí 0,3 km/h. Toho lze využít například při pomalém nacouvávání při připojování nářadí. Pro zařazení neutrálu se používá tlačítko umístěné před pojezdovou pákou.

Automatický režim
V automatickém režimu se s ohledem na rychlost jízdy páka pojezdu nepoužívá a toto ovládání přebírá pojezdový pedál (systém Case IH CVX). Není to však plná automatika jakou má Case, tedy režim kdy se s ohledem na zatížení mění i otáčky motoru. U řady TTV se otáčky motoru nastaví ručním plynem a stačováním nožního plynu se mění pojezdová rychlost. A to ve čtyřech rozsazích. 0 až 5 km/h, 0 až 10 km/h, 0 až 20 km/h a 0 až 50 km/h.
Rozsah si volí řidič podle toho zda bude traktor jezdit při polních pracích, kde je třeba citlivější ovládání, nebo bude jezdit po silnici. Pokud se v tomto režimu uvolní pojezdový pedál při jízdě v kopci traktor se automaticky zastaví (klidová regulace).
Automatický režim nabízí samozřejmě i volbu tempomatu. Ten se aktivuje stiskem tlačítka na ovládací páce. Traktor pak udržuje takovou rychlost jaká byla v okamžiku stisku tlačítka. Tempomat se zruší opětovným stisknutím zmiňovaného tlačítka, použitím ruční nebo nožní brzdy či spojkového pedálu.
Při jízdě s tempomatem jsou udržovány konstantní otáčky motoru i konstantní pojezdová rychlost. Samozřejmě jen v případě, že výkonu je dostatek. Pokud se zvýší zatížení motoru a jeho otáčky poklesnou o 80 min-1 sníží se automaticky pojezdová rychlost. To lze úspěšně využít při práci s vývodovým hřídelem, kdy se udržují jeho konstantní otáčky a s ohledem na terénní nerovnosti, půdní podmínky či jiné okolnosti se upravuje pojezdová rychlost. Uvedený pokles otáček nelze nastavit.
Pokud chce obsluha v režimu tempomatu změnit nastavenou pojezdovou rychlost, provede to posunutím pojezdové páky vpřed nebo vzad.

Pojezdové ústrojí
Uzávěrky diferenciálů jsou lamelové, spínané elektrohydraulicky a je možné je provozovat buď v manuálním, nebo automatickém režimu. Při automatice se rozpojují při natočení kol nad 10 °. Automatiku vypínání pohonu přední nápravy s ohledem na natočení kol traktor nemá, pohon přední nápravy se ale odpojuje při rychlosti nad 15 km/h. .

Přední náprava je ve standardu dodávána jako odpružená a to na středovém čepu dovolujícím výkyv 22 stupňů. Vlastní odpružení zabezpečují dva písty se zdvihem 90 mm a vznikající rázy jsou pohlcovány v akumulátorech a náplní tekutého dusíku. Vlastní funkce nápravy je dobře zřejmá ze schématu. Modře označená náprava je společně se zeleným kozlíkem uložena v bíle nakresleném rámu na středovém čepu a umožňuje volný výkyv například při pomalé jízdě po terénní nerovnosti. Naproti tomu při rychlém projetí menších nerovností se uplatní odpružení zabezpečené tlumiči mezi nápravou a kozlíkem. Aktivace pružení nápravy se ovládá tlačítkem z kabiny. Pokud je pružení v činnosti udržuje se náprava ve střední poloze zdvihu, pokud je vypnuto klesne do spodní polohy, kde se pomocí hydraulických válců zablokuje.
Brzdy zadní nápravy jsou mokré, lamelové, přední náprava je bržděna zapnutím pohonu předních kol. Ve standardu je kompresor pro vzduchotlakou soustavu přívěsu.

Hydraulika a vývodové hřídele
Hydraulické čerpadlo je v provedení Load Sensing a disponuje výkonem 120 l/min. Ve standardním provedení jsou čtyři páry rychlospojek, přičemž dva z nich se ovládají elektricky na hlavici pojezdové páky a dva mechanicky, rozvaděčem provedeným ve formě křížové páky. U obou elektricky ovládaných rychlospojek je možné nastavení průtoku a též časová funkce.
Zadní TZB je dimenzován na zatížení 9240 kg a je vybaven systémem EHR, přední tříbodový závěs lze zatížit hmotností 4000 kg.
Zadní vývodový hřídel je možné provozovat jak v režimu standardních otáček 540 a 1000 min-1 tak v režimu otáček ekonomických (750 a 1400 min-1). Přední vývodový hřídel je pouze pro 1000 min-1.
Zapínání a vypínání zadního vývodového hřídele lze provozovat též automaticky podle zvednutí či spuštění zadního TBZ. Výšku ramen při které se vývodový hřídel zapíná a vypíná lze samozřejmě nastavit. Ovládání zadního TBZ a vývodového hřídele je možné též tlačítky na obou zadních blatnících.

Kabina
Kabina je na přání dodávána jako odpružená a to byl i případ našeho traktoru. Odpružení je realizováno kombinací kapalinových a pneumatických tlumičů. Podle zatížení kabiny se přitom díky senzoru automaticky upravuje tlak v plynových tlumičích a tím i intenzita pružení.
Co se týče ovládání musíme začít u ovládací páky, která byla již více méně popsána v předcházejících řádcích. Na její hlavici jsou dvě modrá tlačítka pro dva vnější okruhy hydrauliky, dvě červená tlačítka pro změnu smyslu pojezdu traktoru (vpřed/vzad) a zelené trojpolohové tlačítko pro zvedání a spouštění zadního TBZ včetně polohy STOP pro zastavená ramen hydrauliky v dané poloze.
Pokud se podrží bezpečnostní tlačítko na ovládací páce a celá páka se vykloní doleva na dobu delší než 3 s lze se přepnout do Menu nastavování sekvenčně jdoucích funkcí. Do paměti lze vložit tyto úkony: jízda vpřed, jízda vzad, zvednutí a spuštění zadního TBZ (případně i čelního TBZ), souvraťové či pracovní otáčky motoru, ovládání dvou vnějších okruhů hydrauliky, zapínání a vypínání zadního vývodového hřídele a též zapínání uzávěrek diferenciálu. Každý úkon se pak aktivuje vyklopením páky doleva a maximálně lze takto nastavit 18 úkonů.
V přední části pojezdové páky je bezpečnostní aktivační tlačítko jenž je nutné zmáčknout při rozjezdu, nebo při zapínání vývodových hřídelů. Na boku páky je tlačítko pro aktivaci tempomatu. Před touto pákou je ještě tlačítko neutrálu a tlačítko „Electronic Motor Control“. S jeho pomocí si lze do paměti uložit určité otáčky motoru a ty pak používat například při otáčení na souvrati.
Po odklopení krytu loketní opěrky najdeme řadu spínačů a potenciometrů. Když začneme spínači tak se jedná o zapínání pohonu přední nápravy, uzávěrky diferenciálu (manuální, nebo automatický režim), zapíná odpružení přední nápravy a zapínání automatického režimu pojezdu. Otočné potenciometry ovládají průtok a dobu průtoku oleje v rychlospojkách a jeden z nich s označením ACC ovlivňuje „agresivitu“ převodovky, jinými slovy intenzitu reakce (zrychlování a zpomalování).
Pro řízení funkcí souvisejících se zadním tříbodovým závěsem se stará pětice zelených potenciometrů vpravo na ovládacím panelu. Největší z nich je určen pro nastavení spodní výšky ramen hydrauliky (zahloubení nářadí), další slouží pro nastavení rychlosti spouštění nářadí (podle jeho hmotnosti), nechybí volba regulace (silová, polohová, smíšená), omezení výšky zdvihu a pokud je traktor vybaven radarem i nastavení přizvedávání nářadí podle prokluzu hnacích kol.
Přístrojové desce dominuje analogový otáčkoměr, vlevo od něj najdeme indikátor stavu paliva a teploměr chladící kapaliny. V horní části je řada kontrolních svítilen indikujících obvyklé provozní stavy. Tlak oleje v motoru, dobíjení, zapnutí uzávěrek diferenciálu, zapnutí odpružení přední nápravy, zapnutí předního náhonu, žhavení, vnějšího osvětlení, směrových světel a zapnutí autorežimu pro vypínání uzávěrek diferenciálu. Na několika displejích jsou indikovány natočené motohodiny, otáčky obou vývodových hřídelů a pokud je traktor vybaven radarem je zde i indikace prokluzu.
V pravém sloupku kabiny je displej pro zobrazování veličin souvisejících s automatickým režimem jízdy. Jednak je signalizován rychlostní rozsah, rychlost na níž je nastaven tempomat a rychlost skutečná.
Vývodové hřídele se zapínají kolébkovými spínači vpravo na ovládacím panelu (přední, zadní, automatický režim, zapínání při zvednutí ramen hydrauliky). Otáčky vývodových hřídelů se mění pomocí dvou oranžových pák.

Vlastní jízda
Co jsem měl možnost sedět v kabinách nových traktorů, všechny na mne působily dobrým dojmem a platí to i o Agrotronu TTV. Kabina je přiměřeně tichá, nabízí dostatek prostoru pro obsluhu a dobrý výhled. A stejně tak jako u konkurence horší to má spolujezdec, jehož sedačka je pro použití jen příležitostné. Ale koneckonců tak tomu i je v běžné praxi.
Vlastní jízda je záležitost velmi příjemná. V manuálním režimu reaguje páka pojezdu přiměřeně citlivě a rozjezd i zpomalování jsou plynulé.
Z mého pohledu je příjemnější systém ovládání kdy se pohybem páky vpřed zrychluje a vzad zpomaluje, zatímco směr jízdy se přepíná tlačítkem. Škoda, že traktor byl agregován pouze s rotačním žacím strojem a sklízel stařinu z nově pronajatých pozemků. Tato činnost pro něj totiž nepředstavovala žádnou zátěž a tak jsme nemohli řádně vyzkoušet potenciometr „agresivity“ převodovky.
Zato jsme si mohli vyzkoušet sekvenční systém po sobě jsoucích úkonů. Uložení do paměti bylo velmi snadné a tak jsem mohl při otáčení použít zvednutí žacího stroje, snížení otáček motoru, změnu směru jízdy vzad, změnu směru jízdy vpřed, zvýšení otáček na pracovní a spuštění nářadí. Zapínání vývodového hřídele přitom obstarala automatika reagující na zvednutí zadního TBZ. Vše fungovalo bez problémů, logicky a velmi jednoduše. K tomu je třeba poznamenat, že navolených úkonů bylo zbytečně mnoho a šlo jen o to si je vyzkoušet. Při běžném sečení je pochopitelně zbytečné při otáčení couvat a obsluha při tomto úkonu ani nezvedala žací stroj, na tož aby vypínala vývodový hřídel.
Pro vlastní sečení se osvědčil tempomat, kdy byly udržovány konstantní otáčky motoru (s ohledem na potřebné otáčky pro žací stroj) a též konstantní pojezdová rychlost. Jak jsem již zmínil energetický nárok na sečení byl nízký, takže ani velmi členitý terén nezpůsoboval snižování pojezdové rychlosti. Proto si myslím, že by se vyplatilo použití ekonomických otáček vývodového hřídel 1400 min-1 (zařazeno bylo klasických 1000 min-1), aby motor mohl pracovat s příznivější spotřebou paliva. To jsem nezkusil a snížené otáčky nepoužívala ani obsluha, protože koneckonců je příjemnější jezdit s přebytkem než nedostatkem výkonu.
Když se vrátím k tempomatu – co se týče nastavení funguje dobře, avšak pamatuje si vždy jen jednu rychlost. Takže když jedete konstantní rychlostí a krátkodobě zrychlíte do tempomatu se okamžitě uloží vyšší rychlost a není možné se rychle vrátit na rychlost původní. Abych to lépe vysvětlil. Možné to je ale musíte si původní rychlost zase nastavit. A co se týče nastavování ještě bych uvítal možnost regulace zatížení motoru. To znamená nastavení poklesu otáček při kterých bude docházet ke snižování pojezdové rychlosti. Standardně je to 80 min-1 a to mi připadá málo.
To by byly dvě výtky které jsem shledal v ovládání. Jinak je svezení s“týtývíčkem“ velmi příjemné a musím říci, že pojezdová páka se konstruktérům povedla. Také možnost různých režimů ovládání (pojezdová páka, pojezdový pedál) to nenabízí zatím žádná konkurence, takže ten kdo usedne do kabiny tohoto traktoru bude určitě spokojen.

Vyjádření obsluhy
Asi je již monotónní, že každý uživatel je se svým traktorem spokojen, ale pokud budeme zjiš´tovat dojmy z provozu nových strojů většinou se jiných závěrů nedočkáme. Takže i obsluha traktoru pan Josef Skuček neměl ke svému stroji připomínek. Novou techniku jízdy si osvojil rychle a jak říká „Dneska už by mě do traktoru s klasickou převodovkou nikdo nedostal“. Zkrátka na lepší si člověk snadno zvyká.

Závěrem
Zdá se že technologie plynulého pojezdu se bude v konstrukci traktorů objevovat stále častěji, protože odezvy na ni z praxe jsou pozitivní. Zatím se nedá jednoznačně tvrdit, že by plynulé převodvky významně přispívaly ke snížení provozních nákladů, avšak jejich přínos pro komfort obsluhy, citlivé nastavování rychlosti při polních pracích nebo možnosti tempomatu, to jsou nesporné přednosti. A to platí i pro Deutz Fahr TTV.
napsal: Luboš Stehno/Mechanizace zemědělství - 10/2002